Beschadigingen herstellen

Bookmark and Share

Wanneer er beschadigingen in het hout zitten, dan kunnen deze na het schuren worden opgevuld met plamuur en/of houtvuller. Voor het opvullen van beschadigingen binnenshuis kan er het beste een plamuurmiddel worden gebruikt zoals acryl- of alkydplamuur. Bij het gebruik van plamuur dient er op worden gelet dat deze substantie tijdens het drogen krimpt. Het zal daarom voorkomen dat een beschadiging twee tot drie keer moet worden dicht geplamuurd. Als de beschadiging eenmaal is opgevuld en de vulling is opgedroogd, dan kan dit weer vlak worden gemaakt met behulp van een schuurpapiertje.

Voor het opvallen van scheurtjes of barsten in het buitenhout is de houtvuller het te gebruiken product.