Verf verwijderen

Bookmark and Share

Wanneer een verflaag begint te bladderen dient het in principe in zijn geheel te worden verwijderd. Is dit niet het geval, dan hoeft de oude verf normaal gesproken ook niet te worden verwijderd en volstaat het opschuren van de oude verflaag.

Er zijn een drietal manieren waarop verf in zijn geheel kan worden verwijderd: 1. door het te fohnen of te branden, 2. door de verf weg te krabben, of 3. door gebruik te maken van afbijtmiddelen. Van deze drie manieren wordt het fohnen als meest veilige voor de gezondheid ervaren.

Afbijtmiddelen zijn zeer agressieve substanties die schadelijk zijn voor de ogen en huid. De ogen en huid hoeven wat dat betreft niet eens met het middel in aanraking te komen. Gebruik afbijtmiddelen alleen wanneer het niet mogelijk is om het hout op te schuren of te branden. Om de verf te verwijderen dient het afbijtmiddel gelijkmatig over het hout te worden verspreid, om het vervolgens een twintigtal minuten te laten inwerken. De opgeloste verf kan vervolgens worden weggekrabt met een krabber. Wanneer er nog resten over zijn kan deze behandeling worden herhaald tot het hout in zijn geheel kaal is. Het kale hout dient vervolgens zorgvuldig te worden geschuurd.

Het opkrabben heeft als nadeel dat de stofdeeltjes die vrijkomen door het krabben, loodhoudend kan zijn. Het inademen van dergelijke deeltjes kan een negatief effect op de gezondheid hebben. Gebruik daarom bij het krabben altijd een mondkapje. Wanneer men gebruik maakt van een krabber is het belangrijk om de krabber recht op het hout te zetten om vervolgens, zonder al te veel kracht te zetten, de verf(lagen) weg te krabben. Zorg er van te voren voor dat de krabber goed scherp is. Botte materialen dragen niet bij aan een goed resultaat.

Bij het fohnen wordt de verflaag verhit waardoor de verf gaat afbladderen (je versnelt het verouderingsproces van de verf). Soms is het beter om op plekken waar de verf nog goed op zit, deze verf weg te schuren. Aangezien je aan een trap meestal binnen werkt, is het verstandig om tijdens het fohnen de ramen open te zetten. Op deze manier blijven eventuele vrijgekomen schadelijke stoffen niet in huis hangen.